U bent hier: Home - Beroepen - Machinaal houtbewerker - Lawaai

Printvriendelijke versie

 
 

Lawaai


Van lawaai is sprake als het geluid harder is dan 80 dB(A). Bij 80 dB(A) is geluid namelijk schadelijk voor het gehoor als u er dagelijks langer dan acht uur aan wordt blootgesteld. Bij 86 dB(A) bijvoorbeeld is blootstelling al schadelijk bij meer dan 2 uur. De vuistregel is dat als u een meter bij iemand vandaan staat en u moet uw stem verheffen om elkaar te kunnen verstaan, dan is het geluid harder dan 80 dB(A). In de meubelindustrie wordt veel gebruikgemaakt van machines en gereedschappen die lawaai maken. Het belangrijkste gevolg van werken in lawaai is gehoorschade (lawaaidoofheid). Hoe lang het duurt voordat gehoorschade optreedt, hangt af van het geluidniveau en de duur van de blootstelling aan dat geluid.
De werkgever is verplicht aan werknemers die bloot staan aan lawaai otoplastieken te verschaffen. In de CAO is afgesproken dat voor niet productiepersoneel en personeel dat niet in een lawaaizone werkzaam is in overleg met de arbodienst wordt bepaald of gehoorbescherming noodzakelijk is. In overleg met de ondernemingsraad, pesoneelsvertegenwoordiging of arbofunctionaris en betrokken werknemers kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan het verstrekken van otoplastieken/bescherming.

 

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Te nemen maatregelen!
 
 
 

< terug naar vorige pagina