U bent hier: Home - Risico's - Beeldschermwerk

Printvriendelijke versie

 
 
 

BeeldschermwerkVeel beeldschermwerkers hebben Repetitive Strain Injury (RSI) klachten. Beeldschermwerkers maken veel repeterende bewegingen zonder dat daar kracht voor nodig is. Ook werken ze langdurig in een zelfde houding. RSI is een verzamelnaam voor klachten aan de nek, schouders, armen en handen, die samenhangen met werkfactoren, zoals meer dan 5 uur per dag of meer dan 2 uur achtereen beeldschermwerk verrichten, een hoge werkdruk, een slechte inrichting van de werkplek en langdurig met de muis werken. Voor vrouwelijke werknemers wijzen wij op de Handreiking Arbomaatregelen zwangerschap & arbeid van stichting van de Arbeid.


Welke beroepen hebben te maken met beeldschermwerk?
Administratief medewerker
Calculator
Leidinggevende
Tekenaar
Werkvoorbereider

Wat zegt de wet- en regelgeving?

Wettelijke regelingen

Arbobesluit: Hoofdstuk 5 afdeling 1 Fysieke belasting en afdeling 2 Beeldschermwerk

Arbobesluit: Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en –evaluatie
 • Zorg dat de werknemers zo min mogelijk risico op RSI lopen. Spoor daarom de risico’s via een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). En maak plannen om de arbeidsomstandigheden voor de werknemers te verbeteren. RSI kan meer oorzaken tegelijk hebben. Het kan bijvoorbeeld door een verkeerde zithouding én (bij beeldschermwerk) veelvuldig gebruik van de muis komen. Kijk bij de RI&E dan ook niet alleen naar de werkplek en de werkzaamheden. Maar let er ook op dat de werknemers genoeg pauzes houden en afwisselend werk doen. Zo verkleint u de kans op RSI.

Arbobesluit: Artikel 5.4 Zitgelegenheid
 • Werkplekken worden zoveel mogelijk ingericht volgens de ergonomische beginselen.

Arbobesluit: Artikel 5.5 Voorlichting
 • Geef de werknemers ook voorlichting en onderricht over hoe en hoe lang zij op een veilige en gezonde manier de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Arbobesluit Hoofdstuk 5 afd.2 Beeldschermwerk
 • Gaat specifiek over beeldschermwerk en de repeterende bewegingen die daarbij voorkomen.

Artikel 5.7 Definities
 • Beeldscherm en beeldschermwerkplek worden toegelicht.

Artikel 5.8 Toepasselijkheid
 • O.a. niet van toepassing op arbeid waarbij een werknemer gewoonlijk minder dan twee uren per etmaal gebruik maakt van een beeldscherm.

Artikel 5.9 Risico-inventarisatie en –evaluatie
 • In de risico-inventarisatie en –evaluatie, wordt specifiek aandacht besteed aan de gevaren voor het gezichtsvermogen en die van de fysieke en psychische belasting als gevolg van arbeid aan een beeldscherm. Zonodig dienen doeltreffende maatregelen te worden genomen.

Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid
 • Beeldschermwerk is zo georganiseerd dat deze telkens na ten hoogste twee achtereenvolgende uren wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd. Hierdoor dient de belasting van het beeldschermwerk te worden verlicht.

Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers
 • Iedere werknemer die voor de eerste keer belast wordt met beeldschermwerk wordt in de gelegenheid gesteld om vr de aanvang een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek heeft in ieder geval betrekking op de ogen en het gezichtsvermogen.
 • De werknemer wordt opnieuw in de gelegenheid gesteld een onderzoek te ondergaan als zich bij hem gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van het beeldschermwerk.
 • Als de resultaten van het onderzoek, dit vereisen, wordt de betrokken werknemer in de gelegenheid gesteld een oftalmologisch onderzoek te ondergaan.
 • Als de resultaten van het onderzoek dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, worden aan de betrokken werknemer speciale beeldscherm oogcorrectiemiddelen verstrekt.

Artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van werkplekken
 • Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de werkplek en de wisselwerking tussen de gebruikte programmatuur en de werknemers.

Meer informatie:
 
 
 

< terug naar vorige pagina