U bent hier: Home - Risico's - Werkhoudingen

Printvriendelijke versie

 
 
 

Werkhoudingen

Bij werk waarbij men met een of meer lichaamsdelen vier seconden of langer dezelfde houding aanneemt, spreken we van statische werkhoudingen. Statische werkhoudingen zijn ongunstig voor het lichaam. Voor vrouwelijke werknemers wijzen wij op de Handreiking Arbomaatregelen zwangerschap & arbeid van stichting van de Arbeid.

Welke beroepen hebben te maken met statisch belastende werkhoudingen?

Chauffeur
Knipper-Snijder
Machinaal houtbewerker
Machinaal houtbewerker CNC
Magazijnmedewerker-Expeditiemedewerker
Medewerker afmontage extern
Medewerker afmontage intern
Medewerker Technische Dienst-Onderhoudsmonteur
Metaalbewerker
Meubelmaker
Meubelstoffeerder
Naaister-Stikster
Spuiter-Afwerker
Vorkheftruckchauffeur

Wat zegt de wet- en regelgeving?

Wettelijke regelingen

Arbobesluit Hoofdstuk 5 afd.1 Fysieke belasting
Artikel 5.1 Definitie richtlijn
 • Richtlijn 90/269/EEG betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het handmatig hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers.


Artikel 5.2 Voorkomen gevaren
 • De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Als werkgever moet u zorgen dat fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers. Dit kunt u doen door:
  • de organisatie van het werk, bijvoorbeeld door te zorgen dat uw werknemers niet te lang in dezelfde houding werken, door afwisseling/taakroulatie in het werk;
  • de inrichting van de werkplek, bijvoorbeeld door te zorgen dat werknemers voldoende kunnen lopen tijdens het werk;
  • de inzet van hulpmiddelen;
  • zorg dat werknemers voldoende pauze nemen.

Arbobesluit: Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en –evaluatie.
 • Als de gevaren redelijkerwijs niet kunnen worden voorkomen, dan wordt de arbeid zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, dat de gevaren zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden beperkt en wordt in de RI&E aandacht besteed aan fysieke belasting. Er wordt met name gelet op:
  • kenmerken van de last (omvang, stabiliteit, grip);
  • vereiste lichamelijke inspanning; (tijdsduur om in dezelfde houding te werken of de duur van statische belasting);
  • kenmerken van de werkomgeving (klimaat, temperatuur, vloeren, verplaatsingsafstanden);
  • taakeisen.

  Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
  • Werkplekken worden zoveel mogelijk ingericht volgens de ergonomische beginselen.

  Artikel 5.5 Voorlichting
  • Geef de werknemers ook voorlichting en onderricht over hoe zij op een veilige en gezonde manier kunnen werken.

  Artikel 5.6 Bijlagen richtlijn
  • Met betrekking tot fysieke belasting worden de bijlagen I en II bij de richtlijn in acht genomen.

  Meer informatie:
 
 
 

< terug naar vorige pagina