U bent hier: Home - Risico's - Machineveiligheid

Printvriendelijke versie

 
 
 

Machineveiligheid


Werken met draaiende arbeidsmiddelen kan gevaarlijk zijn;
  • Door snijden, slijpen of zagen kunnen deeltjes wegvliegen.
  • Door draaiende of bewegende delen kunnen kledingsstukken of lichaamsdelen worden gegrepen.
  • Scherpe messen, beitels of materialen kunnen snijverwondingen veroorzaken.
  • Door beweging en druk kan knelgevaar ontstaan.
  • Werken met draaiende machines kan leiden tot handletsel.

Welke beroepen hebben te maken met arbeidsmiddelen?

Knipper-snijder
Machinaal houtbewerker
Machinaal houtbewerker CNC
Medewerker afmontage extern
Medewerker afmontage intern
Medewerker Technische Dienst-Onderhoudsmonteur
Metaalbewerker
Meubelmaker
Meubelstoffeerder
Naaister-stikster
Plakker-Fineerder-Lamineerder-(Hout)buiger
   

Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke regelingen
Er zijn veel richtlijnen voor de veiligheid van arbeidsmiddelen. Niet alleen in de Arbo-wetgeving, maar ook in regelgeving die speciaal gaat over machineveiligheid (zoals NEN- of CE-keuring). Arbeidsmiddelen zijn ingedeeld in risicocategorieën en op basis daarvan wordt bepaald wie de keuring mag uitvoeren (eigen personeelslid of gecertificeerde keuringbureaus). De arbeidsmiddelen moeten gekeurd worden aan de hand van richtlijnen. Daarnaast moet aandacht besteed worden (o.a. bij de R&IE) aan de manier waarop werknemers omgaan met de arbeidsmiddelen.

Het Arbobesluit regelt het veilige gebruik en onderhoud, waaronder keuringen en inspecties van arbeidsmiddelen.

Arbobesluit: Artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen.

Arbobesluit: Artikel 7.4a Keuringen
  • Dit artikel regelt een algemeen keuringsregime voor arbeidsmiddelen in gebruiksfase. Het besluit schrijft geen keuringsfrequentie voor, maar een veilige ondergrens is eenmaal per jaar.

Arbobesluit: Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen


Arbobesluit: Artikel 7.6 Deskundigheid werknemers;
  • Het gebruik van arbeidsmiddelen blijft voorbehouden aan werknemers die met het gebruik belast zijn. Werknemers die belast zijn met het ombouwen, onderhouden, repareren of reinigen van deze arbeidsmiddelen bezitten daartoe een specifieke deskundigheid en ervaring.

Arbobesluit: Artikel 7.7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen.

Arbobesluit: Artikel 7.11a Voorlichting

Arbobesluit: Artikel 7.13 Bedieningssystemen

Arbobesluit: Artikel 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen


Arbobesluit: Artikel 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

Arbobesluit: Artikel 7.16 Noodstopvoorziening

Arbobesluit: Artikel 7.17c Gebruik mobiele arbeidsmiddelen

Arbobesluit: Artikel 7.18 Hijs- en hefwerktuigen

Arbobesluit: Artikel 7.18A Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten


Arbobesluit: Artikel 7.18B Hijs- en hefwerktuigen voor personen

Arbobesluit: Artikel 7.20 Hijs- en hefgereedschap

Arbobesluit: Artikel 7.32 Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines

Arbobesluit: Artikel 7.34 Steigers

Arbobesluit: Artikel 7.35 Grondverzet- en materiaalverladingsmachines

Nieuwe en bestaande arbeidsmiddelen behoren te voldoen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Nieuwe arbeidsmiddelen moeten voldoen aan de Machinerichtlijn en behoren voorzien te zijn van de CE-markering.

Meer informatie
  • Tips machineveiligheid
  • Er zijn veiligheidsinstructiebladen en inspectielijsten van de meestgebruikte houtbewerkingsmachines in de meubelindustrie beschikbaar. Zij kunnen worden gedownload via de downloadcomputer van SKH.
  • Zie ook www.houtveilig.nl.


 
 
 

< terug naar vorige pagina